ADRESA I PODACI

Športsko ribolovno društvo "Vukšinac"
Donji Vukšinac 5
10342 Dubrava
(Mirko Hadaš - predsjednik)
tel: 01/27 25 575
mob: 098/911 21 68

 

 

01001314 je broj u registru udruga RH-e pod kojim je upisano i registrirano naše društvo,

1805126 je naš poslovni broj,
14254665071 je naš OIB

2360000-1101815810  je br. našeg žiro računa kod Zgb. banke

 

.